PERUSYMMÄRRYS RY

ELÄMÄN

Elämän perusymmärrys ry on vuonna 2015 perustettu elämänymmärrystä ja inhimillistä kasvua edistävä yleishyödyllinen yhdistys. Tarkoituksemme on luoda perustaa uudenlaiselle ihmisenä kasvamisen kulttuurille. Järjestämme tähän liittyviä seminaareja, tapahtumia ja illanviettoja. Tutkimme myös jo olemassa olevaa henkisen kasvun kulttuuria, sen ongelmia ja sen yhteiskunnallisen toteutumisen haasteita.

Yhdistys on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton.