top of page
valkoinen pöllö, kukkia.jpg

JUTTELUHETKI

Jutteluhetki tarjoaa vanhemmille ja lapselle/nuorelle inspiroivasti ohjatun, turvallisen ja keskittyneen ympäristön puhua sekä arkisista asioista että elämän haasteista syvällisemmin.

Aito keskusteleminen lasten ja nuorten kanssa on tärkeää ihmisenä kasvamisen, elämän oppimisen ja hyvyyden lisääntymisen kannalta maailmassa. 

 

Arjen keskellä kohtaamisen tilanteita ei aina luontevasti synny eikä niitä ole helppo yhtäkkiä aloittaa, jos niihin ei ole totuttu. Lapsilla ja nuorilla on usein myös monia syitä siihen, miksi he pitävät ahdistavatkin asiat omana tietonaan, ja ajattelevat, etteivät ne kuulu aikuisille, vaikka lapsi olisikin umpikujassa sosiaalisessa tilanteessa tai tunnetasolla.

Perheen ulkopuolisen ohjaajan läsnäolo aiheuttaa lapsessa/nuoressa usein positiivisen heräämisen ulos oman perheen ”piiristä”, jonka seurauksena hän on vastaanottavampi ottamaan vastaan uusia ajatuksia ja miettimään käytöstään. Jutteluhetki ei ole varsinaisesti terapiaa, mutta jutteluhetken vaikutus on parantava, sillä se ennaltaehkäisee isompien ongelmien syntymistä.

Kohtaamisen ja läsnäolon lisäksi Jutteluhetken aikana nostamme esiin erilaisia elämän perusperiaatteita ja ideaaleja, kuten rehellisyys, kuunteleminen, rakastavuus, tunteiden jakaminen ja arvostaminen sekä toisten yleinen huomioiminen ja kunnioittaminen. Tapaamisen aikana näistä asioista keskustellaan ja niitä nostetaan esille erilaisten leikkien ja pelimenetelmien kautta.

 

Jutteluhetken sävy voi vaihdella perhekohtaisesti. Toisille sopii rennompi ja vapaampi jutustelu ja leikkiminen, kun taas toiset voivat hyötyä opettavammasta tilanteesta, jossa vanhempi ja lapsi oppivat yhdessä elämän perusasioita ja miettivät sitä, mitkä asiat ovat heille tärkeitä.

Voit kertoa etukäteen, millaisia aiheita tahtoisitte käsitellä. Voimme myös yhdessä miettiä parasta lähestymistapaa.

PALVELU ON PILOTTIVAIHEESSA, JA TARJOAMME SEN TOISTAISEKSI ILMAISEKSI.

Kysy lisätietoja tai tilaa palvelu osoitteesta yhteys@elamanperusymmarrys.fi. Kirjoita viestin otsikoksi "Jutteluhetki".

bottom of page