Maailma muuttuu ihminen kerrallaan


(Kuva: Kia Kujala)

Uskomme, että yksilön kasvusta voi alkaa suuriakin muutoksia.

Tahdomme luoda kulttuuria, joka tukee ihmisen henkilökohtaista kehitystä ja itsetuntemuksen lisääntymistä. Pienetkin muutokset omassa elämässä vaikuttavat siihen, kuinka kohtaamme läheisimpiämme, miten kasvatamme lapsiamme ja miten koemme oman elämämme. Tämä puolestaan vaikuttaa suoraan siihen, millaiseksi muodostuu se maailma, jossa elämme.

Tässä blogissa tulemme käsittelemään muun muassa seuraavia kysymyksiä ja teemoja: Mikä maailmassa on vialla? Mitä voimme tehdä jättääksemme jälkeemme paremman maailman kuin mihin tulimme? Mitä on hyvyys ja pahuus, ja miten ne ilmenevät elämässämme? Mitä hyötyä on elämäntaidoista? Mitä valintoja meille avautuisi, jos kulttuurimme tukisi elämäntaitojen kehittymistä? Miten koulutusjärjestelmää pitäisi uudistaa, jotta se olisi mahdollista? Miten voimme tarjota lapsillemme – ja sisäiselle lapsellemme – sellaista rakkautta ja ohjausta, joka auttaa heitä kasvamaan tasapainoisiksi ja kokonaisiksi ihmisiksi?

Yhdistyksemme toiminnassa on tällä hetkellä kolme pääaluetta: yhteiskunnan uudistamisesta kiinnostuneen yhteisön luominen, ihmissuhteiden eheyttämiseen pyrkivät palvelut ja elämäntaitojen tutkimus.

Järjestämme kuukausittain Elämänymmärryksen think tank -koko