top of page

Maailma muuttuu ihminen kerrallaan


(Kuva: Kia Kujala)

Uskomme, että yksilön kasvusta voi alkaa suuriakin muutoksia.

Tahdomme luoda kulttuuria, joka tukee ihmisen henkilökohtaista kehitystä ja itsetuntemuksen lisääntymistä. Pienetkin muutokset omassa elämässä vaikuttavat siihen, kuinka kohtaamme läheisimpiämme, miten kasvatamme lapsiamme ja miten koemme oman elämämme. Tämä puolestaan vaikuttaa suoraan siihen, millaiseksi muodostuu se maailma, jossa elämme.

Tässä blogissa tulemme käsittelemään muun muassa seuraavia kysymyksiä ja teemoja: Mikä maailmassa on vialla? Mitä voimme tehdä jättääksemme jälkeemme paremman maailman kuin mihin tulimme? Mitä on hyvyys ja pahuus, ja miten ne ilmenevät elämässämme? Mitä hyötyä on elämäntaidoista? Mitä valintoja meille avautuisi, jos kulttuurimme tukisi elämäntaitojen kehittymistä? Miten koulutusjärjestelmää pitäisi uudistaa, jotta se olisi mahdollista? Miten voimme tarjota lapsillemme – ja sisäiselle lapsellemme – sellaista rakkautta ja ohjausta, joka auttaa heitä kasvamaan tasapainoisiksi ja kokonaisiksi ihmisiksi?

Yhdistyksemme toiminnassa on tällä hetkellä kolme pääaluetta: yhteiskunnan uudistamisesta kiinnostuneen yhteisön luominen, ihmissuhteiden eheyttämiseen pyrkivät palvelut ja elämäntaitojen tutkimus.

Järjestämme kuukausittain Elämänymmärryksen think tank -kokoontumisia. Niissä etsimme käytännöllisiä ratkaisukeinoja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja suunnittelemme uusia tapoja elää hyvää elämää. Think tank -toiminnan avainteemoja ovat muun muassa yhteiskunnallisten ääri-ilmiöiden lieventäminen, terveempi kasvatuskulttuuri ja itsetuntemuksen lisääminen.

Tänä kesänä käynnistimme Uudistava parisuhdeterapia-palvelun. Terapian tarkoitus on edistää parien keskinäistä ymmärrystä ja esitellä keinoja, joilla parisuhteen käytäntöjä voidaan uudistaa parempaan suuntaan.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään myös omia elämäntaitojamme ja lisäämään ymmärrystämme elämästä. Jaamme tässä blogissa oivalluksia ja näkemyksiä siitä, mikä maailmassa kaipaisi muutosta ja mitä asialle voisi tehdä.

Tervetuloa osallistumaan keskusteluun näistä ja muista aiheista keskustelufoorumillamme!

Commenti


Esillä nyt
Tällä kielellä tehtyjä julkaisuja ei vielä ole
Once posts are published, you’ll see them here.
Uusimmat kirjoitukset
Arkisto
Aiheet
  • Twitter-profiilimme
bottom of page